24 kwietnia 2024

Scholar.edu.pl

Szkoła, edukacja, nauka

Planeta Mars – jakie kryje tajemnice i kiedy ją obserwować?

Jest to czwarta, licząc od Słońca, planeta Układu Słonecznego, obiega je w średniej odległości 227 900 000 km w ciągu 686,738 dnia ziemskiego i ma okres obrotu 24 godzin, 37 minut i 27 sekund. Należy wiedzieć, że Mars jest dużo mniejszy niż Ziemia czy Wenus, jego średnica wynosi 6788 km, a masa 0,11 masy Ziemi.

Tego mogłeś nie wiedzieć o Marsie

Północna półkula Marsa jest nizinna, wyrównana, ma stosunkowo niewiele kraterów i jest geologicznie młoda, natomiast południowa silnie pokryta kraterami i stara.

Powierzchnię Marsa stanowią pyliste, czerwone równiny zastygłej lawy; czerwony pył atmosferyczny unoszony przez wiatry wiejące z prędkością do 300 km/h powoduje lekko różowy kolor nieba. Mars ma czapy polarne z lodu wodnego i zmrożonego dwutlenku węgla, które rosną i maleją zgodnie z następstwem pór roku. W pobliżu równika znajdują się 4 olbrzymie wulkany, z których największy o nazwie Olympus Mons ma prawie 26 km wysokości.

Planeta Mars – więcej informacji

Na wschód od 4 wulkanów leży wysoki płaskowyż, poprzecinany systemem szerokich kanionów. Największy z nich – Dolina Marinerów to twór o długości ponad 4000 km, szerokości do 600 km i do 7 km głębokości; taka rzeźba terenu jest prawdopodobnie spowodowana uskokami i erozją wywołaną przez wiatry.

Atmosfera Marsa składa się głównie z dwutlenku węgla (ponad 95 procent) z niewielką domieszką azotu (2,7 procent), argonu (1,6 procent), tlenu cząsteczkowego (0,1 procent) i tlenku węgla. Warto też wiedzieć, że zanotowane temperatury wahają się od -120 stopni Celsjusza do około +3 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 7-9 hPa. Nie udało się uzyskać rozstrzygającego dowodu na istnienie życia na Marsie.

Więcej wpisó o kosmosie, znajdziesz w serwisie https://www.esennik.pl/.

Jakie nazywają się księżyce Marsa?

Planeta ma dwa niewielkie księżyce: Deimos i Phobos. Mars może zbliżać się do Ziemi na 54 700 000 km. Badania Marsa są prowadzone od wielu lat przez sondy kosmiczne z serii Mars, Mariner, Viking.

Warto wiedzieć, że badania przeprowadzone w 1985 roku wykazały, że na planecie może znajdować się wystarczająco dużo wody, by wesprzeć długotrwałe wyprawy załogowe.