23 kwietnia 2024

Scholar.edu.pl

Szkoła, edukacja, nauka

Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości?

Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak będą wyglądać szkoły przyszłości. Mamy okazję wynaleźć szkołę na nowo. Technologia pomogła milionom studentów na całym świecie i ujawniła nierówności społeczne, ale musimy zastanowić się nad rolą jaką technologia powinna odgrywać w przyszłości i nad jej wykorzystaniem. Chociaż na horyzoncie nie widzimy nic poza niepewnością, musimy wykorzystać obecny moment, aby dokonać niezbędnych zmian, których potrzebuje edukacja.

Niektóre z najbardziej postępowych instytucji edukacyjnych już ponad sto lat temu zaproponowały, jak wyglądałaby szkoła przyszłości. Byłaby to szkoła bez książek lub z książkami zaprojektowanymi przez samych uczniów i w której uczniowie nie spędzaliby dużo czasu w salach lekcyjnych, ponieważ większość ich godzin lekcyjnych poświęcaliby na wyjścia na praktykę, na zwiedzanie muzeów… krótko mówiąc na naukę poza klasą i zanurzanie się w doświadczeniu.

Marzenie o innej szkole wciąż rośnie, stając się coraz bardziej realne. Wielu szkołom udało się dokonać pożądanego skoku w przyszłość, choć inne zostały pozostawione same sobie z różnych powodów np. ich możliwości i zasoby finansowe nie pozwalają na wyjście poza najbardziej podstawowe wykształcenie.

Dziś nadeszła pandemia. Dokładnie wtedy, gdy edukacja zaczęła się zmieniać. Spowodowało to największe zakłócenia w edukacji na świecie w historii. Nie mówimy tu o krajach odizolowanych, o konkretnych przypadkach. Mówimy o uczniach z praktycznie całego świata, którzy są skazani na niestosowanie się do zwykłego rozkładu zajęć i opuszczanie klasy, aby kontynuować naukę w domu.

Czy nadszedł czas na zmianę? Czy powinniśmy wykorzystać sytuację już teraz, aby zastanowić się nad znaczeniem szkoły?

Oczywiście, mamy możliwość przeprojektować system edukacji i nauczania, ale życie pokazało nam, że realia społeczne, w których żyjemy na tej planecie są zupełnie inne i że nie każdy kraj czy instytucja ma takie same możliwości stworzenia swojej idealnej szkoły, takiej, jakiej zawsze pragnął.

Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest dzielenie się doświadczeniami, obserwowanie, jak robią to inni. Musimy zaryzykować, być odważni, odważyć się i skorzystać z okazji, aby to zmienić. Uczyć się na błędach. Uczyć się na podstawie doświadczeń innych.