20 maja 2024

Scholar.edu.pl

Szkoła, edukacja, nauka

Atmosfera księżyca

Na księżycu nie ma tlenu do oddychania. Jednak na powierzchni znajduje się bardzo cienka warstwa gazów, którą można prawie nazwać atmosferą. Technicznie rzecz biorąc, można by ją uznać za egzosferę. W egzosferze gazy są tak rozproszone, że rzadko zderzają się ze sobą. Ponadto, w atmosferze Księżyca jest tylko 100 cząsteczek na centymetr sześcienny, podczas gdy w ziemskiej atmosferze jest około 100 miliardów cząsteczek na centymetr sześcienny.

Całkowita masa tych gazów księżycowych wynosi około 25 ton, czyli mniej więcej tyle samo, co masa załadowanej wywrotki. Każdej nocy niskie temperatury powodują, że atmosfera opada na powierzchnie, podnosząc się w ciągu dnia pod wpływem wiatru słonecznego. Pokazuje to, że księżycowa atmosfera nie jest atmosferą stałą, ale koncentracją cząstek zależnych od środowiska.

Chociaż całkowity skład księżycowej atmosfery jest nadal nieznany, wykryto atomy helu i argonu, a także ślady tlenu, metanu, azotu, tlenku węgla i dwutlenku węgla. Podobnie, spektrometry naziemne wykryły sód i potas, podczas gdy łazik księżycowy (sonda kosmiczna przeznaczona do badania Księżyca) znalazł radioaktywne izotopy radonu i polonu.

Naukowcy znaleźli również cząsteczki wody o grubości mniejszej niż milimetr, które mogłyby przetrwać na powierzchni księżyca. Ponadto, uderzenie światła słonecznego, wiatru słonecznego w powierzchnię może również uwalniać gazy, które zostały zakopane w księżycowej ziemi.

Gazy te ulatniają się w przestrzeń kosmiczną lub odbijają się od powierzchni księżyca. Lód gromadzi się w kraterach księżycowych, ponieważ komety, które uderzyły w księżyc, mogły pozostawić na powierzchni pewne cząsteczki wody. Z tego powodu w kraterach polarnych Księżyca może znajdować się lód, szczególnie po ciemnej stronie księżyca.